Magyar nyelvészet

Portálok

Szótárak, könyvek, tanulmányok a magyar szleng témaköréből.
portál2006.11.30.
Az MTA Nyelvtudományi Intézetének nyelvészeti portálja.
portál 2014.05.19.

Linkgyűjtemények

linkgyűjtemény 2006.08.02.
linkgyűjtemény2006.08.02.
linkgyűjtemény2006.11.10.

Szótárak

Közösségi fejlesztésű, ingyenes online szinonimaszótár.
sótár 2014.05.19.
Szótárírók; Sági István: Magyar szótárak könyvészete, 479 db magyar szótár bibliográfiája 1922-ig; Kiss Gábor szótárgyűjteménye
lexikon, bibliográfia, katalógus2006.11.30.
linkgyűjtemény2006.11.30.
Kereshető a címszavak mai magyar jelentése, az idegen (német, román, de a növény és állatnevek esetében a latin) értelmezések, az adat leírásának helye és ideje, sőt a címszóra vonatkozó példamondat bármelyik szava alapján is. 
szótár2006.08.02.
"A Kis Magyar Nyelvtár nem a szó, kifejezés vagy azok alakja, hanem megfordítva: a jelentés felől közelít."
szótár2006.11.30.
Megjegyzés: "Huszonnyolc, korábban megjelent szótár felhasználásával készült, 1998-ban jelent meg könyv alakban. [.] Gazdag tára a szinonimáknak, és feltünteti a szavaknál nagyobb lexikai egységeket (szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat) is. A magyar szótárirodalomban elsőként közli a szavak ellentétét, antonimáját. A mai köznyelv mellett megtalálhatjuk a szótárban a régies, nyelvjárási, idegen hangzású szavakat is, a diáknyelv és a szleng kifejezései mellett. Értelmező szótár funkcióját is betölti. Rokon értelmű szavak közt szókapcsolatokat, szólásokat is találunk." Ingyenes regisztációt követően elérhető az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) keretében a PPKE BTK Kari hálózatán keresztül.
szótár2006.12.18.
Megjegyzés: A kiadás alapjául a 2003-ban megjelent Magyar értelmező kéziszótár 2. kiadása szolgált. Az Akadémiai Elektronikus Könyvtár ingyenes regisztációt követően elérhető az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) keretében a PPKE BTK Kari hálózatán keresztül.
szótár2006.12.18.
Az online szótár alapja: Földes Csaba: Linguistisches Wörterbuch Deutsch-Ungarisch, Szeged, Generalia, 1997
szótár2006.08.17.

Lexikonok, kézikönyvek

lexikon2006.11.10.
e-könyvtár2006.11.10.
e-könyv2006.11.10.

Folyóiratok

Az Anyanyelvápolók Szövetségének folyóirata. 1998-2000: egyes számok teljes szövege.
folyóirat2006.11.30.
Az Anyanyelvápolók Szövetségének folyóirata. 2002 dec.-: valamennyi szám teljes szövege, PDF-formátumban
folyóirat2006.11.30.
2004- (49. vol.-): a folyóirat teljes szövege (PDF-formátumban). Az MTA adatbázisa ingyenes regisztációt követően elérhető az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) keretében a PPKE BTK Kari hálózatán keresztül.
folyóirat2006.12.18.
Az 1998/3. számmal kezdődően a folyóirat teljes szövege (PDF-formátumban).
folyóirat2006.11.14.
Kötetei a 32. számtól (1995) az Interneten is hozzáférhetők, tömörített formában letölthetők.
évkönyv2006.11.30.
1999-től a folyóirat teljes cikkanyaga  (2002-től PDF-formátumban). Linkgyűjtemény: magyar nyelvészeti folyóiratok, nyelvészeti szolgáltatások, intézmények, nyelvészeti gyűjtemények.
folyóirat, linkgyűjtemény2006.11.15.

Adatbázisok, szövegtárak

kutatási projekt honlapja2006.11.30.
Egyes kiadványok online változata is.
bibliográfia, szövegtár2006.08.18.
adatbázis2006.11.15.
Az adatbázisok menüpontban: Magyar Történeti Korpusz; Magyar Nemzeti Szövegtár; E-Szókincs; Hunglish; Adatbázis a magyar szavak hangidőtartam-képeinek bemutatására; Beszédarchívum: Nyelvjárási hangfelvételek Hegedűs Lajos gyűjtéséből; CD-re rögzített magyar nyelvű  hanganyag a 20. század negyvenes-ötvenes éveiből; Beszédarchívum: Nyelvjárási hangfelvételek Hegedűs Lajos gyűjtéséből; Adatbázis a magyar szavak hangidőtartam-képeinek bemutatására; BME Beszédakusztikai Laboratórium adatbázisai.   
intézeti honlap, adatbázisok2006.11.10.
A szkennelt változat alapjául szolgáló kiadás: Bp., MTA, 1874-1908. 
szövegtár2006.11.10.
e-könyvtár2006.11.30.

Intézményi, szervezeti honlapok

szervezeti honlap, linkgyűjtemény2006.11.30.
Oktatás, lektori hálózat, rendezvények, pályázatok, kiadványok.
intézményi honlap2006.09.04.
"Érdëklődési körünk: a magyar nyelv, beszéd, kiejtés és helyësírás; nyelvművelés; a köznyelv fejlesztése; javító számítógépes gépkotta (program); kiejtési szótár és útmutató; kërësztnév és földrajzi név, ëgyéb tulajdonnevek ...; oktatás; Bárczi Géza munkássága." Letölthető bibliográfia, cikkek, hangzóanyag.
szervezeti honlap2006.11.30.
intézményi honlap, linkgyűjtemény, bibliográfia2006.11.30.
szervezeti honlap2006.11.10.
szervezeti honlap2006.11.30.
Néhány magyar nyelvű alkalmaztott nyelvészeti folyóirat tartalomjegyzéke PDF-formátumban.
szervezeti honlap2006.11.15.